Gilles de la Tourette

In Nederland zijn er naar schatting 16.000 mensen die het syndroom Gilles de la Tourette hebben en met storende klachten een dokter hebben bezocht. Vele anderen hebben het in een zeer lichte mate en weten niet dat zij Gilles de la Tourette hebben of dit staat het dagelijks functioneren niet in de weg. De neuro-psychiatrische aandoening wordt herkend door tics, een vocale, motorische, snelle of plotselinge beweging. Uiteraard hebben we het dan over een tic dat vaker voorkomt. Bij Gilles de la Tourette komen tics vaker dan één keer in de 3 maanden voor.

De tics zijn voor je 21ste levensjaar ontstaan. Je kan bijvoorbeeld last hebben van een knikkend voorhoofd, knipperende ogen, wegdraaien van ogen en zo zijn er nog veel meer tics. Krijg je te maken met ernstige klachten is het verstandig de huisarts te raadplegen. De huisarts kan jouw of je kind doorsturen naar de neuroloog om een diagnose te stellen. Het is fijn om te weten wat er precies aan de hand is en wanneer het een naam heeft kan de buitenwereld er ook meer begrip voor hebben. In veel gevallen zal een kind hierdoor minder gepest worden.

Symptomen Gilles de la Tourette

De symptomen van het syndroom Gilles de la Tourette zijn vrij eenvoudig te herkennen. Iedereen kent het wel van die zenuwtrekjes zoals je ogen die om de zoveel seconden knipperen. Als eerste symptomen van het syndroom komen ogen knipperen, keel schrapen, snuiven of lichtjes met je hoofd schudden veel voor. Er kunnen dus naast de trekjes ook vervelende geluiden zoals het keelschrapen voorkomen.

De meest voorkomende tics zijn het schudden, knipperen met ogen, keelschrapen, bepaalde geluiden en sommige mensen krijgen van die momenten dat ze zomaar beginnen te schelden. Iedereen heeft er op een andere manier last van. De symptomen zijn soms zo complex dat het voor de buitenwereld maar moeilijk te begrijpen is dat het om tics gaat.

Scholing en Gilles de la Tourette
Belangrijk is dat je weet dat jouw kind meer kans heeft op pesterijen. Het is niet zo dat dit om je eigen kind ligt, maar meestal aan de ander doordat deze een probleem heeft waar het niet mee kan omgaan. Wordt jouw kind gepest? Het is dan verstandig direct contact op te nemen met de leraar en probeer gezamenlijk een oplossing te bedenken. Indien het echt nodig is kan je het zorgteam inschakelen. Wanneer jouw kind op het voortgezet onderwijs komt heeft het recht op meer tijd bij het examen en indien nodig mag je tegenwoordig de laptop als hulpmiddel gebruiken. De verlenging bij een examen is doorgaans 30 minuten, maar sommige hebben zoveel last van de tics dat er meer tijd voor nodig is. Hierbij is een deskundigenverklaring nodig. Het kind kan dus gewoon de basisschool doorlopen, voortgezet onderwijs volgen en uiteindelijk afstuderen. Het is misschien wat lastiger met een tic, maar niet onmogelijk.