Neurofeedback

Neurofeedback-training is een methode voor de hersenen. Iemand kan hierbij leren controle te krijgen over zijn/haar hersengolven. Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode is opgestart. Het idee is dat verschillende typen hersengolven iets zeggen over bepaalde hersenactiviteiten. Daarmee zou ook deels het bestaan van symptomen kunnen worden verklaard. Neurofeedback wordt op dit moment nog niet gezien als een ‘evidence based’ behandeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *