Oorzaak

Wat de exacte oorzaak is van het Tourette-syndroom is nog niet bekend. Wel is bekend dat GTS een neuro-psychiatrische aandoening is. Door een defect in het genetische materiaal leidt dit tot een verstoorde hersenwerking wat betreft de informatieoverdracht tussen zenuwcellen. Neurotransmitters en chemische stoffen spelen hierbij een grote rol. Hersenonderzoek levert echter weinig op. De aandoening kan men niet anders bewijzen dan door observatie. GTS is voornamelijk een erfelijke aandoening. Er is echter niet één gen dat GTS veroorzaakt. Er zijn nu op zij minst drie mogelijke genen geïdentificeerd. Niet alle personen met deze ‘belaste’ genen krijgen ook daadwerkelijk de symptomen. Andere factoren voor of na de geboorte spelen hier bij een rol. Factoren zijn bijvoorbeeld prenatale complicaties, infectiezieken of psychosociale stress. Deze factoren kunnen de genen aanzetten, waardoor het Tourette-syndroom tot ontwikkeling komt.